През древността, когато не съществуват електронни броячи, хората започнали да използват броеници, за да не допускат грешки когато преброяват добитъка, стоките и т.н. Ако някой имал броеница, то това показвало, че нейният притежател е собственик на много стока, която се налага да брои. Броениците от чисто практична вещ са се превърнали в предмет и с естетическа и икономическа функция. Започват да изработват броеници, изработени от кехлибар и други скъпи за онова време материали.